Kinderverpleegkundig Specialistisch Team

Hulpaanbod van: Icare

- alle verpleegkundige handelingen
- respijtzorg (intensieve zorg voor een kind voor enige tijd overnemen van ouder/verzorger)

Contactinformatie

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Wmo
  • Zorgverzekeraar
Waar wordt de zorg geleverd?

Zowel thuis, als ook op school of dagverblijf.

Vaste zorgverlener
  • Ja, er is een vast team
Bezoekadres
Stouwdamsweg 48096BB Oldebroek0522-27 97 01

Er zijn meerdere (kinder)verpleegkundigen die zorg kunnen leveren.

Aanmelding en vervolgprocedure

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Icare Zorgcentrale
T 0900 88 33
24 uur per dag, 7 dagen per week

Regels voor het afzeggen van een afspraak

Als u zelf een afspraak voor hulp wilt afzeggen of wijzigen, belt u dan 24 uur van tevoren met de Icare Zorgcentrale, tel. 0900 88 33. Als u de hulp afzegt, kan Icare een vervangende afspraak niet garanderen.

Opzegtermijn bij overstap naar een andere organisatie (in maanden)

0

Klachtenprocedure en hoe te melden

Als u ergens ontevreden over bent en u kunt er niet over praten met de betreffende medewerker, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende van uw medewerker. U belt daarvoor Icare Zorgcentrale, tel. 0900 88 33. Als dit gesprek niet tot een oplossing leidt, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van Stichting Icare. Een informatiefolder over deze regeling vindt u in de zorgmap van Icare, maar is ook aan te vragen bij Icare Zorgcentrale.

Inkoop met PGB mogelijk
  • Nee
Bemiddelingskosten

Nee

Kosten intakegesprek
  • Er zijn geen kosten aan verbonden
Reiskosten

Niet van toepassing.

Eigen bijdrage

Nee, geen eigen bijdrage bij zorg voor kinderen tot 18 jaar.

Bijzonderheden

Geen.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Gespecialiseerde verzorging
Vergelijk hulpaanbod