Hulpaanbod van: Gemeente Oldebroek

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004) is een uitkering voor zelfstandigen.
Ontvangt u een bijstands- of werkloosheidsuitkering en wilt u een eigen bedrijf beginnen? Of bent u al zelfstandige en verkeert u (tijdelijk) in financiële problemen? Onder voorwaarden kunt u een beroep doen op de Bbz. Het Bbz kent verschillende mogelijkheden van bijstandsverlening aan starters en zelfstandigen in uiteenlopende situatie.

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Nee
Wat houdt de vergoeding/tegemoetkoming in?

Er zijn twee soorten uitkering: bedrijfskapitaal en een periodieke uitkering. De periodieke uitkering is gelijk aan de bijstandsnorm die geregeld is in de WWB en is beperkt tot maximaal 12 maanden (verlenging 24 maanden). Voor bepaalde groepen zelfstandigen, zoals oudere zelfstandigen of beginnend zelfstandigen, kan deze termijn afwijken. Een bedrijfskapitaal is in principe een rentedragende geldlening. Voor startende ondernemers is er een specifiek voortraject beschikbaar, waarin ook ondersteuning door een deskundige derde plaatsvindt.

Voorliggende voorziening

Indien men nog terecht kan bij reguliere banken of andere instellingen voor kredietverlening

Voorwaarden

Als starter of zelfstandige met tijdelijk financiële problemen kunt u aanspraak maken op een Bbz-uitkering als: - het bedrijf na de bijstandsverlening levensvatbaar is. Dat wil zeggen dat uw inkomen uit het bedrijf, eventueel aangevuld met andere inkomsten (ook van een evt. partner), voldoende oplevert voor u (en uw gezin) en voor de instandhouding van het bedrijf; - u aan eventuele vestigingseisen voldoet; - u minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf werkt; - hulp via een bank of borgstellingsfonds niet (meer) mogelijk is. Als gevestigd zelfstandige van 55 jaar of ouder kunt u tot uw 65e een beroep doen op bijstand als: - uw inkomsten uit bedrijf of beroep eventueel aangevuld met andere inkomsten (ook van een evt. partner) beneden de bijstandsnorm blijft; - u onmiddellijk voorafgaand aan uw aanvraag minstens 10 jaar achter elkaar een bedrijf of zelfstandig beroep hebt uitgeoefend; - uw bruto inkomen uit uw onderneming gemiddeld minstens € 7.635,00 per boekjaar bedraagt. Als u als gevestigd zelfstandige uw bedrijf dient te beëindigen omdat het bedrijf niet meer levensvatbaar is, is het ook mogelijk een beroep te doen op de Bbz. Dan kan een periodieke uitkering worden verleend voor de duur van 12 maanden, tenzij de beëindiging van de onderneming een langere termijn noodzakelijk maakt.

Hoogte van de vergoeding

Voor levensonderhoud: conform de landelijke bijstandsnormen en regelingen zoals geregeld in de Participatiewet en het gemeentelijk beleid.

Beschikbaarheid van de regeling

Deze regeling is niet van toepassing zolang men nog geholpen kan worden door de reguliere banken of andere instituten voor kredietverstrekking

Doelgroep-toelichting

Zelfstandigen kunnen in verschillende omstandigheden een beroep doen op de Bbz. Het gaat om: - startende zelfstandigen met een werkloosheids- of bijstandsuitkering; - gevestigde zelfstandigen met tijdelijk financiële problemen; - oudere zelfstandigen (ouder dan 55 jr) met een niet-levensvatbaar bedrijf; - zelfstandigen die hun niet-levensvatbaar bedrijf willen beëindigen. Voor wie niet? Zij die niet voldoen aan eerder genoemde criteria.

Aanvragen en vervolgprocedure

De gemeente Oldebroek heeft de dienstverlening voor zelfstandigen ondergebracht bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) in Zwolle. U vindt het RBZ in Werkplein De Lure aan de Hanzelaan 180. Op werkdagen is het RBZ geopend van 09.00-16.30 uur. Het telefoonnummer voor startende zelfstandigen is 038-4984406. Bent u al ondernemer, dan kunt u bellen met 038-4984480.

Doorlooptijd procedure

In principe 13 weken na indienen aanvraag. Voor het inwinnen van extern advies kan deze periode worden verlengd met 13 weken.

Duur tot uitkering vergoeding

De duur van de afhandeling van de aanvraag is sterk afhankelijk van de complexiteit van de onderneming. Meestal kan de aanvraag binnen 13 weken worden afgehandeld.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Uitkeringen, Studiefinanciering ,Tegemoetkomingen
Vergelijk hulpaanbod