Ambulante begeleiding en individuele trainingen

Hulpaanbod van: Nummer 13

ambulante individuele begeleiding kan geboden worden via verwijzing door het CJG in het geval van minderjarigheid. Bij 18+ kan ook begeleiding geboden worden (in onderaannemerschap bij o.a. Ambulante Hulpverlening Midden Nederland, Careander, Philadelphia, 's Heeren Loo).

Ook kan begeleiding geboden worden wanneer client dit kan bekostigen uit een PGB.

Contactinformatie

Harlekijntje 06-22 67 16 79Boterakkers 198091ED Wezep

Plan route

Contactpersoon

Meer informatie

Door wie?

HBO geschoolde medewerkers: Social Work, Maatschappelijk Werk, Pedagogiek

Soort ondersteuning/begeleiding
 • geldproblemen
 • gedragsproblemen
 • gezinsproblemen
 • juridische hulp
 • praktische ondersteuning
 • psychosociale begeleiding
 • sociale ondersteuning
 • taakstraffen
 • zelfredzaamheid
Zorgzwaarte
 • lichte ondersteuning
 • matige ondersteuning
 • zware of complexe ondersteuning
Beoogd eindresultaat

client heeft handvatten om regie over zijn leven weer op te pakken

client is doorverwezen naar de juiste specialistische hulp

Duur

Gemiddeld 10 afspraken

Bezoekadres
Boterakkers 198091ED Wezep06-22 67 16 79Harlekijntje

Harlekijntje (kantoor straathoekwerk), thuis bij client of op locatie volgens wens client

Op welke dagen en tijden?

Op afspraak

Kosten

Bekostiging veelal via WMO of PGB

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
 • Ja, prijsindicatie: 50,00 per uur
Eigen bijdrage

nvt

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Wijkteam of CJG
 • Wmo
 • Zorgverzekeraar
Aanmelding en vervolgprocedure

telefonisch 06-22671679, daarna kennismaking + intake. In principe binnen een week 1e afspraak.

Bijzonderheden

nvt

Doelgroepen

Jongeren, pubers en tieners

Doelgroep-toelichting

Ook jong volwassenen/volwassenen tot 30 jaar kunnen van dit product gebruik maken.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Individuele begeleiding
Vergelijk hulpaanbod