Algemene informatie

Gemeente Oldebroek heeft als organisatie te maken met verschillende onderdelen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Contactinformatie

 0525-63 82 00Raadhuisplein 18096CP Oldebroek www.oldebroek.nlLaatste controle: november 2020

Plan route

Toegankelijk

Gehandicaptenparkeerplaats(en)
Toegankelijk: Rolstoeltoegankelijk
Rolstoeldoorgankelijk
Lift of traplift aanwezig
Aangepast sanitair, aangepast toilet

Hulpaanbod

Woningaanpassing (aard en nagelvast)

Een financiële bijdrage in de kosten van o.a. de volgende aanpassingen: * traplift * zoveel mogelijk opheffen van niveauverschillen binnen en buiten de woning * stalling voor Wmo-hulpmiddel * aanpassingen natte cel (verwijdering van een bad en alle kosten die daaruit voortvloeien worden...

Woonvoorziening (los)

Een verstrekking in bruikleen of in eigendom van o.a.: * (verrijdbare) douchestoel * (verrijdbare) toiletstoel * (verrijdbare) douche-toiletstoel * badlift * tillift

Aangepaste fietsen

Een aangepaste fiets is een fiets die speciaal aangepast is of wordt voor mensen met beperkingen. Het gaat hier bijvoorbeeld om: * driewielfiets of driewielligfiets met of zonder hulpmotor * aangepaste tandem (fiets met 2 of 3 wielen met 2 zitplaatsen achter elkaar)

Elektrische rolstoel

Een elektrische rolstoel is een rolstoel die u zelf voortbeweegt met behulp van een besturingseenheid, zoals een stuurkast of joystick. Er zijn elektrische rolstoelen die speciaal voor gebruik binnenshuis zijn, maar er zijn ook elektrische rolstoelen die zowel binnen- als buitenshuis gebruikt kunnen worden.

Sportrolstoel (financiële bijdrage in de kosten)

Een sportrolstoel is een speciale rolstoel waarmee een rolstoelsport beoefend kan worden, zoals bijvoorbeeld rolstoeltennis, rolstoeldansen en rolstoelbasketbal.

Bijzondere bijstand

Door bijzondere omstandigheden kan het gebeuren dat uw inkomen niet toereikend is om bepaalde noodzakelijke kosten te betalen.

IOAZ

IOAZ staat voor Inkomensvoorziening oudere en of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige.

Participatiewet (P-wet)

De Participatiewet verstrekt op de persoonlijke situatie gericht een uitkering globaal ter hoogte van he minimumloon. Er zijn twee categorieën: - Alleenstaand of alleenstaande ouder; - Gezin (echtpaar of samenwonende partners).

IOAW

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) is een inkomensvoorziening voor oudere werkloze werknemers. Zij kunnen in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als de uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW) is afgelopen. De IOAW-uitkering...

OldebroekCoronahulp

OldebroekCoronahulp hulpvraag en aanbod voor inwoners in de gemeente Oldebroek 30 maart is het centraal meldpunt OldebroekCoronahulp gelanceerd. Dit initiatief brengt hulpvragen en hulpaanbod van inwoners en organisaties bij elkaar. Kan jij in deze lastige tijd wat extra hulp gebruiken? Of wil...

Verhuis- en inrichtingskosten

Wanneer u vanwege chronische beperkingen moet verhuizen is het in sommige gevallen mogelijk om een financiële bijdrage in de verhuis- en inrichtingskosten te krijgen. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van uw leefsituatie. Deze vergoeding moet aangevraagd worden vóórdat u verhuist.

Woningsanering

Een financiële bijdrage in de kosten van het vervangen van: - vloerbedekking en gordijnen, in de regel alleen voor de slaap- en woonkamer in geval sprake is van een allergie. Er wordt rekening gehouden met de leeftijd van de vloerbedekking. Wanneer de vloerbedekking 8 jaar of ouder is, wordt geen tegemoetkoming verstrekt.

Hulp in de huishouding

Voor mensen die ondersteuning nodig hebben in de huishouding.

Sociaal Team gemeente Oldebroek

Het gaat om voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze voorzieningen zijn verdeeld in 5 categorieën: woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen, huishoudelijke hulp en begeleiding.   Ook kunt u hier eventueel terecht voor het...

Handbewogen rolstoel

Een handbewogen rolstoel is een rolstoel die u zelf kunt voortbewegen (trippelen of hoepelen) en/of waarin u door iemand anders geduwd kunt worden.

Scootmobiel

Een scootmobiel is een scooter met 3 of 4 wielen en wordt ook wel een elektrische open buitenwagen genoemd.

ViaVé: voor personen met een beperking en voor personen van 65 jaar en ouder

Voor personen die als gevolg van ziekte of gebrek aantoonbare beperkingen ondervinden bij het zich verplaatsen en daardoor het openbaar vervoer niet kunnen gebruiken of bereiken, niet meer dan 800 meter kunnen lopen en een bushalte of station die meer dan 800 meter van de woning ligt. De beperkingen zijn van langdurige aard (langer dan 6 maanden).

(Rolstoel)taxikostenvergoeding.

Een tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een individuele (rolstoel)taxi.

Aanpassing eigen auto (financiële tegemoetkoming in de kosten)

Een tegemoetkoming in de kosten van aanpassing van/in de eigen auto. Voorbeelden: * Aangepaste autostoel (1) * Speciaal aangepast kinderzitje (1) * Oprijplaten voor een rolstoel

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004) is een uitkering voor zelfstandigen. Ontvangt u een bijstands- of werkloosheidsuitkering en wilt u een eigen bedrijf beginnen? Of bent u al zelfstandige en verkeert u (tijdelijk) in financiële problemen? Onder voorwaarden kunt u een beroep...

Individuele Inkomenstoeslag

Individuele Inkomenstoeslag. De individuele inkomenstoeslag wordt geregeld in de Verordening Individuele Inkomenstoeslag.

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Gemeentelijke dienst of loket Gemeente
Vergelijk hulpaanbod