LIMOR ondersteuning en rehabilitatie

VGE Zwolle

Algemene informatie

Typisch LIMOR
LIMOR is de Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie. Wij zijn er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en nergens anders terecht kunnen. Denk aan dak- en thuislozen, verslaafden, ex-gedetineerden, mensen met psychische problemen of schulden. Vaak zien we een combinatie van problemen. En omdat problemen nooit op zich staan, stemmen we onze aanpak altijd af op iemands situatie en omgeving, die per regio enorm kan verschillen.

 

Cliëntvraag is leidend
LIMOR is er voor de zware, complexe cases, verre van ‘standaard’. Dus heeft een ‘standaardaanpak’ geen enkele kans van slagen. Daarom zijn en blijven bij LIMOR de vraag, behoefte en situatie van de cliënt altijd leidend gedurende het hele traject. Wel hebben we na aanmelding en intake een vaste structuur in onze methode welke kort is samen te vatten in drie woorden: opvangen, aanpakken en loslaten. Lees hierover meer op onze website.

 

Opvangen, aanpakken, loslaten
Eerst bezweren we de noodsituatie en zorgen we voor stabiliteit en rust bij de cliënt. Vanuit de beschermde woonsituatie wordt met de cliënt een maatwerk-aanpak afgesproken die vervolgens leidt naar een stabiel leven zonder LIMOR. Onze interventie is zo kort mogelijk en zo lang als nodig. Dat onze medewerkers hierin creatief en soms onorthodox te werk moeten gaan, om zowel de cliëntvraag als de trajectduur in beeld te houden, mag duidelijk zijn. Ook als dat betekent dat zij soms de regie even naar zich toe moeten trekken en tijdelijk bepaalde zaken van een cliënt zullen overnemen.

LIMOR in Overijssel

LIMOR is een graag geziene ketenpartner in het Overijsselse zorgveld. We hebben, veelal samen met andere partijen, diverse ambulante arrangementen ontwikkeld voor specifieke doelgroepen die beduidend ‘zwaarder’ en gecompliceerder zijn dan de groepen waar sociale wijkteams zich in het algemeen op richten. Onze intensieve maatschappelijke ondersteuning bieden we op maat: de vraag en situatie van een cliënt is en blijft leidend voor onze individuele aanpak. Op onze website kunt u lezen welke arrangementen en projecten wij, samen met netwerkpartners, succesvol opzetten.

Contactinformatie

Regiobureau Oost 085-48 56 000 085-48 56 000Dokter van Deenweg 48025BG Zwolle www.limor.nl www.limor.nlLaatste controle: juni 2020

Plan route

Hulpaanbod

Intensieve Maatschappelijke Ondersteuning

Onze manier van werken is samen te vatten in drie woorden: opvangen, aanpakken, loslaten. Eerst zorgen we dat er weer rust en stabiliteit is. Dan kijken we samen met u welke eerste stappen haalbaar zijn zodat u weer steeds meer dingen zelf kunt doen. Wederzijds vertrouwen, zelfvertrouwen, maar...

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Beschermd wonen Maatschappelijk werk Logeerhuis
Vergelijk hulpaanbod