Als u door ouderdom, ziekte of handicap zelf niet in staat bent om huishoudelijk werk te doen en er is niemand die de taken kan overnemen, kunt u ondersteuning bij een schoon en leefbaar huis aanvragen. U doet hiervoor een melding bij het sociaal team Odebroek. De gemeente kent drie vormen van geïndiceerde ondersteuning:

Schoonmaakondersteuning (HH1)

Een schoon en leefbaar huis betekent dat men gebruik moet kunnen maken van een schone woonkamer, als slaapvertrek in gebruik zijnde ruimtes, de keuken, sanitaire ruimtes en gang/trap. Het huis dient zodanig schoon te zijn dat een basishygiëne is geborgd, waarbij vervuiling van het huis en gezondheidsrisico’s van bewoners worden voorkomen. Indien eigen mogelijkheden, gebruikelijke hulp, mantelzorg of vrijwilligershulp en (indien aanwezig) een algemene voorziening geen of onvoldoende oplossing bieden voor het voeren van een huishouden, kan de gemeente ondersteuning bieden.

Huishoudelijke begeleiding (HH2)

Huishoudelijke begeleiding (HH2)
Huishoudelijke begeleiding houdt alle genoemde huishoudelijke werkzaamheden in zoals omschreven bij HH1, aangevuld met het (her)structureren van het dagelijks leven, instructie, advies en voorlichting, gericht op het huishouden.

Koken, boodschappen doen en kinderen opvangen

De gemeente bepaalt uiteindelijk voor welke vormen van huishoudelijke hulp u een vergoeding krijgt. Het is mogelijk dat een boterham smeren, koken, boodschappen doen of zorgen voor de kinderen onder Hulp bij het Huishouden van de gemeente valt. Maar dit is niet in alle gevallen zo.

Vaak verwijst de gemeente eerst naar een andere oplossing:

Er zijn bovendien schoonmaakdiensten, glazenwassers, klusjesmannen etc. die u zelf kunt inschakelen voor hulp in het huishouden. Een overzicht vindt u op de pagina over huishoudelijke hulp zelf regelen.

Andere hulp van de thuiszorg

Misschien heeft u ook hulp nodig bij eten, douchen, aankleden of toiletbezoek. Dit kan ook via de thuiszorg. Dan is het geen hulp bij het huishouden, maar hulp bij persoonlijke verzorging.

Hulp bij het Huishouden aanvragen

Heeft u moeite om uw huishouden zelf te doen? En kunnen mensen in uw omgeving u daarbij niet genoeg ondersteunen? Dan kunt u Hulp bij het Huishouden vragen.

Huishoudelijke begeleiding gericht op ontregelde huishouding (HH3)

Huishoudelijke begeleiding gericht op een ontregeld huishouden zijn alle genoemde huishoudelijke werkzaamheden onder HH1 en HH2, aangevuld met psychosociale begeleiding: gericht op het ontregelde huishouden

Organisaties

Wmo-loket

Gemeente Oldebroek

 0525-63 82 00 oldebroek.nlRaadhuisplein 18096CPOldebroek

Vergelijk hulpaanbod