De WW is een tijdelijke uitkering voor mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt en geen werk hebben. Of voor mensen die een deel van hun werkuren zijn kwijtgeraakt. Een WW-uitkering vraagt u aan bij het UWV.

Recht op WW

Of u een uitkering krijgt, hoe lang u een uitkering krijgt en hoe hoog die uitkering is, hangt van een aantal voorwaarden af. Bijvoorbeeld van uw arbeidsverleden. Dat is het aantal weken of jaren dat u werkte in de periode voordat u werkloos werd. Daarnaast moet u direct inzetbaar zijn voor nieuw werk. Bent u door uw eigen schuld werkloos geworden, bijvoorbeeld doordat u zelf ontslag nam? Dan krijgt u geen WW.

Meer over de voorwaarden leest u op de website van het UWV.

Weer aan het werk

Een WW-uitkering is een tijdelijk inkomen voor als u werkloos bent geworden of een deel van uw werkuren bent kwijtgeraakt. Het is de bedoeling dat u zo snel mogelijk weer betaald werk vindt. Actief solliciteren is verplicht voor mensen met een WW-uitkering.

Adviseur werk

De adviseur werk is een medewerker van het UWV. Hij of zij begeleidt mensen met een WW-uitkering. U maakt afspraken met uw adviseur werk over solliciteren of u ontvangt hiervoor een taak in uw Werkmap.

Als u na een half jaar geen werk heeft gevonden, nodigt de adviseur werk u uit voor een gesprek. Met de adviseur werk bespreekt u dan hoe het gaat met solliciteren en het zoeken van werk. En wat er nog meer voor mogelijkheden zijn om weer aan het werk te gaan. Misschien komt u in aanmerking voor een re-integratietraject.

Maximaal 24 maanden WW

Sinds 1 april 2019 is de maximale WW-duur 24 maanden (2 jaar). Hoe lang u recht heeft op WW, hangt af van uw arbeidsverleden. Meer over de duur en de hoogte van de WW-uitkering leest u op UWV.nl.

Vrijwilligerswerk en WW

Wilt u vrijwilligerswerk gaan doen met uw WW-uitkering? Dan mag dat, als het vrijwilligerswerk uw kansen op een betaalde baan niet in de weg staat. Krijgt u een baan aangeboden, dan moet u stoppen met vrijwilligerswerk onder werktijd.

Leg uw plannen altijd eerst voor aan het UWV. Het UWV beoordeelt of het om echt vrijwilligerswerk gaat. U kunt de regels en een meldingsformulier vinden op de website van het UWV.

Mantelzorg en WW

U hoeft misschien tijdelijk niet te solliciteren als u mantelzorger bent. Mantelzorg is langdurig en onbetaald zorgen voor iemand uit uw omgeving die ziek is of om een andere reden hulp nodig heeft. U kunt bij het UWV navragen of dit ook voor u geldt.

Hulp en uitleg

De meest actuele informatie over de WW vindt u op UWV.nl en werk.nl.

Heeft u extra uitleg nodig bij het werken met uw persoonlijke Werkmap of werk.nl? Kom dan naar de wekelijkse inloopmiddag op het Werkplein.

Op werk.nl vindt u sollicitatietips, kunt u vacatures zoeken en vindt u online trainingen die u ondersteunen bij het vinden van werk.

Hulpaanbod

Re-integratie- en loopbaanbegeleiding

Organisaties

Re-integratiebedrijf

Inclusief Intervens

 0341-56 54 00 intervens.nlIndustrieweg 478071CSNunspeet

Careander - Trefpunt 't Harde

 0525-65 39 46 careander.nlGraaf Reinoldweg 28084JH't Harde

Careander - Net effe Anders

 0525-68 53 07 neaelburg.nlBeekstraat 348081EDElburg

Vergelijk hulpaanbod